Danh sách sản phẩm


Tom su ich huu 1
Tôm Sú Rừng

61,100đ/100g

Img 0958
Cá Thu Mùa Cắt Lát

48,900đ/100g

Img 0222
Cá Gáy Cắt Lát

33,500đ/100g

T%c3%b4m %c4%91%e1%ba%a5t
Tôm Đất Rừng

36,600đ/100g

Img 0954
Cá Mó - LS_MNKT

22,500đ/100g

Img 0956
Cá Ngừ Hoa - CL_ND

23,900đ/100g

Dsc02689
Mực Ghim - CLS_MNKT

34,500đ/100g

Img 0966
Cá Nục Trâu - LS_MNKT

17,500đ/100g

Img 0962
Mực Ống Mi-Nơ

51,900đ/100g

Img 0965
Đầu - Đuôi Cá Thu Mùa

19,000đ/100g

Img 0953
Cá Đổng Hường - LS

16,500đ/100g

Img 0951
Cá Bạc Má - LS

16,500đ/100g