Danh sách sản phẩm


Tom su ich huu 1
Tôm Sú Rừng

60,000đ/100g

Img 0958
Cá Thu Mùa Cắt Lát

36,900đ/100g

Img 0949
Mực Lá Làm Sạch

45,000đ/100g

Img 0962
Mực Ống Mi-Nơ

50,900đ/100g

Img 0951
Cá Bạc Má - LS

15,500đ/100g

Img 0222
Cá Gáy Cắt Lát

32,900đ/100g

T%c3%b4m %c4%91%e1%ba%a5t
Tôm Đất Rừng

36,000đ/100g

Img 0954
Cá Mó - LS_MNKT

21,900đ/100g

Img 0956
Cá Ngừ Hoa - CL_ND

23,900đ/100g

Dsc02689
Mực Ghim - CLS_MNKT

33,900đ/100g

Img 0966
Cá Nục Trâu - LS_MNKT

17,500đ/100g

605b0ee2b9db0f8c81391aec2ed68267
Cá Phèn - LS _MNKT

29,000đ/100g