Danh sách sản phẩm


Tom su ich huu 1
Tôm Sú Rừng

61,100đ/100g

Img 0962
Mực Ống Mi-Nơ

53,500đ/100g

Img 0958
Cá Thu Mùa Cắt Lát

38,500đ/100g

Img 0951
Cá Bạc Má - LS

16,900đ/100g

Img 0222
Cá Gáy Cắt Lát

33,900đ/100g

T%c3%b4m %c4%91%e1%ba%a5t
Tôm Đất Rừng

36,600đ/100g

Img 0949
Mực Lá Làm Sạch

48,900đ/100g

Hết mùa
Img 0956
Cá Ngừ Hoa - CL_ND

24,500đ/100g

605b0ee2b9db0f8c81391aec2ed68267
Cá Phèn - LS _MNKT

29,000đ/100g

Ca mu bop m4s 2
Cá Mú Bớp (Mú Đỏ) - LS_SSBN

59,000đ/100g

Img 0965
Đầu - Đuôi Cá Thu Mùa

19,900đ/100g

Img 0968
Cá Nục Suông (Nục Chuối) - LS_MNKT

14,500đ/100g