Img 0958
Cá Thu Mùa Cắt Lát

48,900đ/100g

Img 0222
Cá Gáy Cắt Lát

33,500đ/100g

Img 0954
Cá Mó - LS_MNKT

22,500đ/100g

Img 0956
Cá Ngừ Hoa - CL_ND

23,900đ/100g

Img 0966
Cá Nục Trâu - LS_MNKT

17,500đ/100g

Img 0965
Đầu - Đuôi Cá Thu Mùa

19,000đ/100g

Img 0953
Cá Đổng Hường - LS

16,500đ/100g

Img 0951
Cá Bạc Má - LS

16,500đ/100g

Img 0968
Cá Nục Suông (Nục Chuối) - LS_MNKT

14,500đ/100g

Img 0967
Cá Trác Vàng - LS_MNKT

18,500đ/100g

Hết hàng
Ruot ca ich huu 1
Ruột Cá Thu Mùa

Liên hệ

Hết hàng
A859c1214f30ad6ef421
Trứng Cá Thu Mùa

Liên hệ