Mực


Img 0962
Mực Ống Mi-Nơ

51,900đ/100g

Img 0949
Mực Lá Làm Sạch

47,500đ/100g

Dsc02689
Mực Ghim - CLS_MNKT

34,500đ/100g