Đổi tên: "Cá Biển Sạch M4S" thành "Cá Biển Sạch Ích Hữu"

Trong thời gian vừa qua, nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng thân thiết, nhận thấy tên gọi "M4S" gây khó đọc, khó nhớ cho khách hàng...Nên sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định chuyển đổi tên gọi "M4S" sang tên thuần Việt hơn: "ÍCH HỮU

Ý nghĩa:

ÍCH HỮU: 

+ ÍCH: Lợi ích, giá trị tăng thêm, giá trị tốt đẹp..

+ HỮU: Bằng Hữu, những người anh em. Bao gồm: Khách hàng, đối tác, nhân sự, xã hội...

ÍCH HỮU có thể hiểu là "những người bằng hữu cùng nhau tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội"

ĐỔI TÊN NHƯNG KHÔNG ĐỔI GIÁ TRỊ

- Giữ nguyên GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG: SẠCH, TƯƠI, NGON.
- Giữ nguyên GIÁ TRỊ CON NGƯỜI: TRUNG THỰC, CHÂN THÀNH, THÂN THIỆN.

Sau hơn hai năm nỗ lực và phấn đấu hết mình để mang lại giá trị SẠCH cho cộng đồng, việc đổi tên đánh dấu bước chuyển mình, sự trưởng thành hơn của đội ngũ, tập thể anh em, công ty Cá Biển Sạch để tiếp tục lan tỏa giá trị nhiều hơn nữa...

Bắt đầu từ ngày 01/10/2017 Cá Biển Sạch M4S sẽ chính thức đổi tên thành Cá Biển Sạch Ích Hữu. 
(Hiện tại vẫn đang sử dụng song song hai tên gọi)

Chân thành cảm ơn quý anh/chị/cô/chú vẫn luôn ủng hộ!
Bình luận